Kamerun - Pygmejové Baka

Kamerun - Pygmejové Baka Lidé Baka (Aka je termín používaný k označení sebe sama) jsou polonomádská etnická skupina obývající středoafrické deštné pralesy. Baka mají hluboký vztah ke svému prostředí. Pro tento kmen je les živý a komunikuje s nimi a proto je základem tohoto etnika žít v souladu s přírodou. Jejich znalosti a přizpůsobení se deštnému pralesu daleko převyšují znalosti jakékoli jiné etnické skupiny. Ještě před nedávnem si jiné kmeny myslely (a někteří si to stále myslí), že Baka jsou schopni se pomocí rituálů a lektvarů proměnit ve zvířata.